Wifi-modul ESP-01, ESP8266-01

Det var inte helt lätt att komma igång med wifi-modulen från kjell.com, men jag lyckades till slut att få igång det hela och köra en del exempelfiler.

Nedan följer en kortfattad beskrivning.

Arduino IDE

För att kunna programmera esp8266 via arduino, så behöver Arduino IDE’t ett extra bibliotek.

 • I “File/Preferences” finns det ett textfält som heter “Additional board managers URLs”. Där ska man klistra in följande url:
  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
 • Gå sedan in i “Tools/Boards/Boards Manager” och installera “esp8266 by ESP8266 Community“.

När du kommit så här långt så går vi över till att koppla in wifi modulen till Arduino-uno.

Koppla in esp8266 till Arduino

Esp8266 får inte drivas med något annat än 3.3v. Tyvärr drar den mer ström än vad arduinons 3.3v klarar av, så man måste koppla in en extern strömkälla som klarar upp till 200ma.

 • Man rekommenderas att sätta reset på arduinon genom att dra en sladd från reset till gnd.
 • Rx-arduino kopplas till Rx-esp8266
 • Tx-arduino kopplas till Tx-esp8266
 • Notera att den gula kablen inte ska kopplas in ännu, den används som reset för wifi-modulen när vi vill programmera den.

Ladda upp en sketch

När du har laddat in det extra biblioteket i Arduinon, och kopplat ihop arduinon med din wifi modul. så är det dags att köra igång module.

 • koppla in externa 3.3v källan.
 • koppla in usb till arduinon
 • öppna “Serial monitor”
 • sätt line-ending till “Both NL & CR”
 • Sätt monitorn på “115200 baud”
 • reset wifi-modulen genom att ansluta den gula kablen en kort stund.
 • Välj Board: “Generic ESP8266 Module”
 • Välj din com port.
 • Flash mode:DIO
 • Flash Size: 1M(no spiffs)
 • upload speed: 115200
 • välj ESP8266-WifiScan och ladda upp.