Tag Archives: 3.1417990431

Nära men inte PI…

Ta fyra cirklar, och gruppera dem.

På sidan om varje par, lägg till en större cirkel som inte får bli större än att den rör de övriga tillagda större cirklarna.

Lägg till en cirkel i mitten som omsluter de fyra mindre cirklarna i mitten. Nu tar du och delar den inre omslutande cirkelns diameter, med den yttre cirkelns diameter gånger 6.

Blir det PI?

Continue reading