Photoshop-Scripts

Upp Ett Lager och Tänd

Här är ett litet script för att gå upp (och ner) i lager via hotkeys. Lägg till scripten i PSDs shortcuts. Scriptet går upp ett lager i lagerfönstret och sätter det som aktivt, samt tänder det om det nu skulle vara släckt. Kört scriptet via kortkommando för att gå uppåt i lagren. Tanken är att man ska köra detta scriptet när man har många filer att jobba med och tillsammans med adjustmentslayers t.ex så att man kan jobba med deras sliders utan att behöva klicka med musen för att byta lager.

På Mac läggs scripten som ett .jsx document i “preset” mappen i psd tillsammans med de script som ligger där default. Scripten hittas därefter  i filemenyn File/Scripts efter att (man lagt till scripten och) startat om photoshop.

…och motsvarande script för att gå neråt i lagren.

Här är om man vill lägga till några av adjumentlayers med script istället för med en action.

Här är ett script om man vill ha en viss zoomfaktor på bilden efter att bilden croppats t.ex.

…och om man vill stänga/spara och göra alla öppna bilder till ett lager kan man köra detta scriptet, t.ex om man vill spara all filer i ett filformat som inte har lager.