Paintjobs – Photoshop

Här är lite exempel från vad jag jobbade med på apparna till Thomas tågen för Haunted House, “Thomas & Friends: Misty Island”.

Illustrationerna var avsedda för bokformat och grundmaterialet var nog aldrig tänkt att utges som digital media. Materialet höll väldigt hög kvalité – bland det bästa jag sett – men var inte avsett för att animeras eller omarbetas till animationer och interaktion. Om man flyttade på ett tåg eller annat element, så var där många gånger stora vita fält som behövde målas om till heltäckande ytor för att det överhuvudtaget skulle gå att animera.

Före- och Efter bild Misty Island.

bkg_paint

Copyright – Callaway Digital Art and Hit Entertainment.

Nedan är ett exempel där det behövdes lite mer tågspår och komplettare tåg.

Före- och Efter bild Misty Island.

bkg_paint2

Copyright – Callaway Digital Art and Hit Entertainment.

För ansikts-animationerna skapades det en teknik med ett fåtal bilder som kunde kombineras till en större total mängd uttryck. Karaktären skulle ofta läppsynkas mot en kortare replik. Tekniken var väldigt effektiv mot de utrymmeskrav appen hade.

facial2

Copyright – Callaway Digital Art and Hit Entertainment.

 

facial1

Copyright – Callaway Digital Art and Hit Entertainment.