Nära men inte PI…

Ta fyra cirklar, och gruppera dem.

På sidan om varje par, lägg till en större cirkel som inte får bli större än att den rör de övriga tillagda större cirklarna.

Lägg till en cirkel i mitten som omsluter de fyra mindre cirklarna i mitten. Nu tar du och delar den inre omslutande cirkelns diameter, med den yttre cirkelns diameter gånger 6.

Blir det PI?

screenshot_02

Det är mycket nära, men nära skjuter man ingen hare…

================

Antagande att det finns radier som är sådana att:

Latex formula

 

Latex formula

 

Den minsta radien sätts till ett(1):

Latex formula

Då:

Latex formula
Latex formula

Den större radiens sätts på ett sådant sätt att:

Latex formula Latex formula

Koordinater:

Latex formula Latex formula

Och avståndet d mellan koordinaterna är:

Latex formula Latex formula

Latex formula
Latex formula
Latex formula

därmed:

Latex formula

Latex formula
Latex formula
screenshot_01

Vad blir då min nästanpoäng på detta? (inverse av abs diff) 🙂
Latex formula