Är du duktig på kontraster?

Är du duktig på att se kontraster?

Här är ett test där du kan mäta dig mot andra på det visuella slagfältet.

Man får prova hur många gånger man vill och det finns ingen tidsbegränsning.

Värt att veta är att det biologiska visuella systemet är ganska robust och man vet från andra större tester att de allra flesta människor klumpar sig kring ett medelvärde.
Testresultatet är skalat till en standard-avvikelse på 15 och ett medelvärde på 100.

Lycka till!