Ändra filnamn med excel, .bat och cmd

Ett återkommande problem för mig de senaste månaderna har varit att hantera stora mängder filer. Det är många aspekter som är besvärliga, men när det gäller namngivningen har jag hittat ett sätt som jag tycker är bättre än de flesta andra.

I windows kan man skriva en .bat fil som ändrar filers namn efter en lista. Det överlägset bästa med denna metoden framför att köra olika batch-rename program är att listan finns kvar även efter att filnamen ändrats. Man kan bevara en filnamns historik utan att behöva spara dubbla kopior av filerna. Det är alltså enkelt att gå in i listan efteråt och kolla upp vad en fil hade för namn tidigare (givet att man sparar .bat filen där man har sina bildfiler).

För att kompilera .bat listan kan man använda Excel. Vad man vill uppnå är en lista där varje fil som ska namn-ändras har sitt orginal-namn och sitt nya namn efter cmd kommandot ‘RENAME’;

“file1.jpg” är originalnamnet och “fileA.jpg” är filens nya namn. Listan görs så långa man behöver göra den, och sparas som en textfil med ändelsen .bat.

För att kompilera en lista enkelt utan att behöva skriva allt för hand, kan man med fördel använda Excel.

I Excel skapar man dom fält man behöver och slår ihop textfält för att skapa listan genom att använda CONCATENATE formel.

Efter att listan är skapad och sparad i samma folder som bilderna, öppnar du en command-dos fönster genom att skriva “cmd” i körfältet i wondowsmenyn. Navigera till foldern där bilderna och .bat filen ligger med cd  commandot och skriva det fullständiga namnet på .bat filen( tex”rename.bat”, om filen heter så), då körs filen.

För att öppna en CMD promt i den folder du står i, trycker du på SHFIT samtidigt som du högerklickar och väljer sedan “open command window here”